AHISKALI TÜRK CEMİYETLERİ TEMSİL HEYETİ 2. ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 – 2 Kasım 2017 tarihinde Antalya Kemer’de (Botanik Otel’de) Ahıskalı Türk Cemiyetleri Temsil Heyeti 2. Çalıştayı gerçekleştirildi. 

Antalya merkezli STK olan Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği’nin (AKATÜB) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği, Azerbaycan Ahıska Türkleri VATAN İçtimai Birliği Cemiyeti, Kırgızistan Ahıska Türkleri Cemiyeti, Amerika Birleşik Devletleri Ahıska Türkleri Cemiyeti ve Ukrayna Ahıska Türkleri Cemiyeti Yöneticileri ve Temsilcileri katıldılar. 
Çalıştayda, Ahıskalı Türklerin gerek Türkiye’deki ve gerek yurt dışındaki durumu, sorunları ve teşkilatlanma perspektifleri ele alındı. 
Eylül 2017 itibarı ile Ahıskalı Türkler için uygulanan İstisnai T.C. vatandaşlığı konusuna değinerek, çalıştay katılımcıları tarafından gerek Anavatanımız Türkiye’ye göç eden ve gerek yurt dışında yaşayan Ahıskalı Türklere T.C. vatandaşlığı hakkının verilmesi ve bu insanlarımız için çifte vatandaşlık hakkının tanınması Büyük Türk Milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz için milli bir mesele olması gerektiğini vurgulayıp bu yaklaşımın “Büyük Türkiye” imajına da çok olumlu etki ve güç katabileceği ifade edildi. 
Çalıştayda, Uluslararası Ahıskalı Türk Cemiyetleri Temsil Heyeti Platformu’nun kurulması yönünde kararın alındığı ve bununla ilgili kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılacağı, kurulacak uluslarası platform ile Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarına çözüm bulma çalışmalarının daha verimli olacağı belirtildi. 
Ahıska Türklerinin uzun süredir vatandaşlık ile ilgili olumlu gelişmenin beklendiği, vatandaşlık başvurularının artık Eylül 2017 itibarı ile başlandığı; bu konuda Ahıskalı Türk Camiasının başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen tüm devlet adamlarına minnettar olduğu ifade edildi. 
Bununla birlikte, her ne kadar istisnai vatandaşlık süreci ile Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarının önemli kısmı çözülebilse de, aynı zamanda bu uygulamanın mevcut sorunlara kökten çözüm olmayacağı da kaydedildi. 1992’de kabul edilen 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun’un tam anlamıyla işletilmesi esasında, bu yasanın gerekli şekilde uygulanmasıyla Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarının büyük ölçüde çözülebileceği vurgulandı. 
Çalıştay esnasında, defalarca Türkiye’nin Ahıska Türklerinin Anavatanı olduğu ve Türkiye’nin Ahıskalı Türklere sahip çıkması gerektiği ifade edildi. 
Bu bağlamda, Ukrayna’daki iç savaş nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ahıska Türklerinden yüzlerce ailenin Türkiye’ye getirildiği ve Erzincan ile Bitlis’e yerleştirildiği hatırlatıldı. 
Ayrıca, İskanlı göç programlarının bundan sonra da uygulanmasının önemi, insan gücüne ve güvenilir bir topluluğa ihtiyacı olan Türkiye’nin kuzeydoğu illerine 150 bine kadar Ahıska Türkü’nün iskanlı olarak yerleştirilmesi önerildi. Bunun geleceğe yönelik önemli bir çalışma olabileceğinin altı çizildi.  
1992’den bugüne kadar Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkü sayısının 200 bin civarında olduğu da söylendi. 
Çalıştaya, Kemer Kaymakamı Sn. Dr. Mustafa Cihad Feslihan, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Sn. Ismail Selami Minta, MHP Kemer İlçe Başkanı Sn. Hüseyin Kara, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Temiz, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Sn. Özgür Kurga teşrif ederek hayırlı olsun dileklerini sundular.