AHISKALI TÜRKLER HEYETİNDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SN. MEHMET ERSOY’A ZİYARET

20 Temmuz 2017, Ankara; 

Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği ve Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Yöneticilerinden ve Temsilcilerinden oluşan Ahıskalı Türkler Heyeti tarafından T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Ersoy makamında ziyaret edildi. 
İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu adına Ahıskalı Türkler Heyetini kabul eden Sn. Ersoy ile Ahıska Türklerinin mevcut durumu ve sorunları ele alındı. Görüşme esnasında, Sn. Ersoy’a Türkiye’deki Ahıskalı Türklerin durumu ile ilgili mevcut sorunları ve bunların çözülmeleri için önerileri de içeren bir yazılı rapor sunuldu. 
Ayrıca, Sn. Ersoy’un insiyatifiyle Ahıskalı Türkler Heyeti ile Göç İdaresi Genel Müdürü Sn. Abdullah Ayaz’ın arasında da İçişleri Bakanlığı’nda bir görüşme yapıldı. Görüşmede, Sn. Ayaz’a özellikle Uzun Dönem İkamet İzninin içeriği ile ilgili olan Ahıska Türklerinin endişeleri ve konuyla ilgili heyetin fikirleri ve önerileri aktarıldı.
Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği ve Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Yöneticileri ve Temsilcileri Ahıskalı Türklerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gerekli görüşmelerin ve çalışmaların devam edeceğini ifade ettiler.