AKDENİZ AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ DERNEĞİ (AKATÜB) 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

2 Kasım 2017 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Ahıskalı Türklerin vatandaşlık, çalışma izni, ikamet izni, sosyal, eğitim, teşkilatlanma ve diğer sorunları konuşuldu. 
Eylül 2017 itibarı ile Ahıska Türkleri için uygulanan İstisnai T.C. vatandaşlığı konusu üzerinde durularak, söz konusu vatandaşlığa başvuru süreci ile bağlı sorunlar ve mağduriyeteler vurgulandı. Özellikle, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sadece “İstisnai Vatandaşlık İsim Listesi” bazında yürütülen vatandaşlığa başvuru sürecinin binlerce Ahıska Türkü için mağduriyeteler yarattığından dolayı uygun olmadığı ifade edildi. Buna dayanılarak, istisnai şekilde vatandaşlığa başvuru hakkının tarih bazında gerçekleşmesini sağlayarak belli tarihe kadar (mesela, Eylül 2017’e kadar) Türkiye’ye giriş yapmış tüm Ahıska Türklerine T.C. vatandaşlığının verilmesinin gerektiği vurgulandı. 
Ayrıca, Ahıskalı Türkler için özel olarak 1992 yılında kabul edilen ve uygulanması gerekli şekilde sağlanamayan 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun tam anlamıyla işletilmesi ve devamlı bir şekilde uygulanması gerektiği ifade edildi.
Toplantıda, Ahıska Türklerinin içindeki teşkilatlanma çalışmalarını geliştirmek, genişletmek ve güçlendirmek, mevcut sorunlarla daha verimli şekilde ilgilenebilmek için tüzük değişikliği de görüşülerek oy birliği ile genel kurul tarafından AKATÜB’ün yeni tüzüğü kabul edildi. 
Bununla birlikte, STKlar kurmak ve STKlara üye olmak ve, ayrıca, Uluslararası Ahıskalı Türk Cemiyetleri Temsil Heyeti Platformu’nun kurulması için genel kurul tarafından AKATÜB yönetim kuruluna tam yetki ve destek verildi. 
Toplantıya, Muratpaşa Belediye Başkanı Sn. Av. Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Temiz, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Görevlileri, Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği, Azerbaycan Ahıska Türkleri VATAN İçtimai Birliği Cemiyeti, Kırgızistan Ahıska Türkleri Cemiyeti ve Ukrayna Ahıska Türkleri Cemiyeti Yöneticileri ve Temsilcileri teşrif ettiler.