AKDENİZ AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ DERNEĞİ’NİN KAMUOYUNA DUYURUSUDUR !

Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB’ün) 15 Aralık 2017 tarihinde resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre; Ahıska Türkleri için İstisnai T.C. Vatandaşlığı konusunda T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ilgili listelerde ismi yer almayan Ahıskalı Türk soydaşlarımızın bir dilekçe ile DATÜB’e başvurmaları ve bu suretle hazırlanacak yeni listenin yine DATÜB tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderileceği bildirilmektedir.

Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) olarak işbu duyuru ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yetkili kurumlarına sesleniyoruz !

Bu uygulamadan haberiniz var mı ?

Şayet var ise, bu uygulamayı doğru bulmadığımızı, söz konusu uygulamanın ilerde telafisi güç zararlara yol açabilecek zemin teşkil edeceğini tüm vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza ve yetkili kamu kurumlarımıza bildiriyoruz !

Daha önce onaylanan her iki listede de Ahıska Türkü olmayan birçok yabancının yer aldığı ve yer almaya devam ettiği bilinen bir gerçektir. Umarız ki, konuyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri gerçekten Ahıskalı Türk asıllı olmayanları titizlikle tespit edecek ve bu kişilerle ilgili gerekeni yapacaklardır.

Hal böyle iken, her platformda defalarca vurguladığımız gibi; mağduriyetlerin yaşanmaması adına, Ahıska Türkleri için istisnai şekilde uygulanan T.C. Vatandaşlık sürecinin liste usulü ile değil de, Uzun Dönem İkamet İzni uygulamasını örnek alarak tarih bazında gerçekleştirilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz ve bundan böyle İstisnai T.C. Vatandaşlık hakkının belirlenecek tarih bazında uygulanmasını önermekteyiz.

Öte yandan, önerimizin bu safhada kabul edilmemesi halinde, daha önce onaylanan listelerde ismi yer almayan Ahıskalı Türk soydaşlarımızın yaşadığı illerde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine veya İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmalarının ve olası mağduriyetlerin herhangi bir aracı STK kullanmaksızın doğrudan Devletimizin yetkili kurumlarına iletmelerinin hukuken doğru ve daha sağlıklı olacağı gayet açıktır.

T.C. Vatandaşlığı Devletimiz tarafından verildiğine göre, muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi için de hiçbir aracı kullanmaksızın yine Devletimizin yetkili kurumlarına başvurulmalıdır diye düşünmekteyiz. Aksi takdirde, Türkiye’mizin 81 ilinde 81 tane İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve 81 tane İl Göc İdaresi Müdürlüğü ne diye bulunmaktadır şeklinde soru herhangi bir vatandaş tarafından haklı olarak sorulabilecektir.

Dolayısıyla, olası mağduriyetlerin giderilmesi için, daha önce onaylanan İstisnai Vatandaşlık Listelerinde isimleri bulunmayan Ahıskalı Türk soydaşlarımızın gereken hassasiyeti göstererek bir dilekçe ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine veya İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurmalarının her açıdan doğru olacağına inanarak işbu uygulamaya geçilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir