ANTALYA VALİLİĞİ BÜNYESİNDE AHISKA TÜRKLERİ İÇİN UYGULANAN İSTİSNAİ T.C. VATANDAŞLIK HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI 

21 Eylül 2017, Antalya;

Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği’nin (AKATÜB’ün) müracaatı üzerine Antalya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde Ahıska Türkleri için İstisnai T.C. Vatandaşlık süreci ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. 
Antalya Vali Yardımcısı Sayın Hamdi BOLAT’ın başkanlığında ve Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sayın Ülkü YAVUZ’un, Antalya İl Göç İdaresi Müdürü Sayın Osman ERDEM’in, ilgili görevlilerin, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Yöneticilerinin ve çeşitli ilçelerden gelen Ahıskalı Türklerin katılımlarıyla yapılan toplantıda İstisnai T.C. Vatandaşlık işlemleri ile ilgili mevcut sorunlar görüşüldü. 
Özellikle, Ahıska Türklerinin talepleri doğrultusunda AKATÜB tarafından işleyen süreçle ilgili şu sorunlar ve çözüm önerileri ifade edildi: 
1) Mevcut genel uygulama çerçevesinde, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından istenilen Apostil edilmiş veya ilgili konsolosluklarca tasdik edilmiş ve noter tasdikli Türkçe’ye tercüme edilmiş belgeler (Doğum Belgesi, Evlilik Belgesi, Medeni Hal Belgesi, Aile Bağını Kanıtlayan Belge) istenmektedir. Bu uygulama birçok Ahıska Türkü’nü ciddi seviyede maddi, manevi ve hukuki sıkıntılara sevk etmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi için Doğum Belgesinin ve Evlilik Belgesinin Göç İdaresi Müdürlüğünde bulunan dosyalardan alınarak temin edilmesi, Medeni Hal Belgesinin ve Aile Bağını Kanıtlayan Belgenin ise istenmemesi önerilmektedir. 
2) Maalesef, İçişleri Bakanlığının mevcut uygulamalarına göre İstisnai T.C. Vatandaşlık sürecinden Türkiye’de yıllarca yaşayan birçok Ahıska Türkü ailesi faydalanamıyor, çünkü İçişleri Bakanlığı tarafından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine gönderilen listelerde aile mensuplarından hiçbirisinin ismi bulunmamaktadır. Bu mağduriyeti gidermek için İstisnai T.C. Vatandaşlık uygulamasının yürürlüğe girmesinden önce (11 Eylül 2017’den önce) Türkiye’de ikamet izni almış veya ikamet iznine başvurmuş olan Ahıska Türklerinin İstisnai T.C. Vatandaşlık uygulaması kapsamına alınmaları önerilmektedir. 
Toplantıda dile getirilen tüm sıkıntılar, talepler ve öneriler Antalya Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.