D U Y U R U

AKDENİZ AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ DERNEĞİ (AKATÜB) 
1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAKTIR 

Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği’nin (AKATÜB’ün) 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 2 Kasım 2017 tarihinde Saat 18:00’da Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu (Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No:63 PK: 07160 Muratpaşa/ANTALYA) adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı aynı yer ve saatte 18 Kasım 2017 tarihinde yapılacaktır. 

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama 
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan Heyetinin Seçimi
4. Konuşmalar  
5. Tüzük Değişikliğinin Yapılması, Oylanması ve Onaylanması
6. Derneğin; Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına (STKlara) Üye Olması ve Üyelikten Çıkması, STKlar Kurması ve Kurulan STKlarda Kurucu Üye Olması, Bu Konularla İlgili Karar Alma Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi 
7. Konuşmalar 
8. Dilek ve Temenniler 
9. Kapanış

İrtibat: Cemal Kemal  

(Tel. + 90 533 816 92 96)

Dernek üyelerimize ve kamuoyuna Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Yönetim Kurulu tarafından saygıyla duyurulur.