D U Y U R U 

Saygıdeğer 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarımız, Soydaşlarımız ve Gönüldaşlarımız !
Bilmenizi arzu ve temenni ederiz ki, kendisini Fatih AYDIN adıyla bildirmiş olan yazar http: www.news2023.com 

isimli internet sitesinde ”Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türkleri’ni bir de benden dinleyin!” başlıklı 13.02.2017 tarihli yazısında Ahıskalı Türklere yönelik çok ağır hakaret ve iftiralarda bulunmuştur, işbu yazıyla Türkiye’de yaşayan insanlarımızın Ahıska Türklerine karşı kin ve nefret duyması amaçlanmıştır. 
Bu nedenlerden dolayı, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 21 Şubat 2017 tarihinde ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA suç duyurusunda bulunmak suretiyle Fatih AYDIN adıyla bilinen yazar hakkında soruşturmanın başlatılması ve yazarın cezalandırılması için gerekenin yapılması, Hakaret, İftira, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve aşağılama suçundan kamu davasının açılması arz edilmiştir. 
Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) olarak soruşturmanın adaletli şekilde yürütülmesini ve suçlu olanın adaletli şekilde cezalandırılmasını arz ederiz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.