Sürgüne Uğramış Ahıskalı Türklerin Anavatan Türkiye’ye Dönüşü: Sorunlar ve Yeni Ufuklar” Forumu ve Kültür Etkinlikleri Programı 

Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) 
Sürgüne Uğramış Ahıskalı Türklerin Anavatan Türkiye’ye Dönüşü: Sorunlar ve Yeni Ufuklar” Forumu ve Kültür Etkinlikleri Programı 
20 Kasım 2016, Antalya