Yönetim

YÖNETİM KURULU 


1) Başkan – Alim ALİGİL;


2) Başkan Vekili – Ali KAMİLCİHAN; 


3) Başkan Yardımcısı – Saırap USTATAHİR;


4) Başkan Yardımcısı – Ali ŞAN;


5) Başkan Yardımcısı – İslam ÖMER;


6) Sekreter – Celal CULFA; 


7) Sayman – İsrafil PEHLİVAN; 


8) Yönetim Kurulu Üyesi – Cemal KEMAL; 


9) Yönetim Kurulu Üyesi – Yunus SEYFALOV;


10) Yönetim Kurulu Üyesi – Ruslan TEMEL; 


11) Yönetim Kurulu Üyesi – Kırman KATIPOV; 


12) Yönetim Kurulu Üyesi – Khamıt YUSSUPOV; 


13) Yönetim Kurulu Üyesi – Bayram MAHMUD.